Uchwały podjęte przez ZWZA Spółki w dniu 15 października 2019 roku