Uchwały podjęte przez ZWZA spółki w dniu 30 marca 2016 roku