Żądanie uzupełnienia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia