Doradztwo inwestycyjne

Przed inwestycją:

współpracę rozpoczynamy od dokładnej analizy sytuacji finansowej Klienta. Pytamy i uważnie słuchamy Klienta jakie są jego obawy, uwagi, potrzeby w zakresie:

  • Celów inwestycyjnych.
  • Poziomu akceptowanej zmienności inwestycji.
  • Oczekiwanej stopy zwrotu.

W oparciu o te informacje rekomendujemy optymalną  strategię, zgodną z indywidualnym profilem inwestycyjnym Klienta.

Rozpoczęcie inwestycji:

doradztwo inwestycyjne świadczone jest w oparciu o strategie portfeli dostępnych na 2 poziomach:

Kwota inwestycjiStrategie portfeli inwestycyjnych
Do 2 mln złotychDoradztwo modelowe: oparte o polskie i zagraniczne fundusze inwestycyjne, reprezentujące pełne spektrum strategii inwestycyjnych: od konserwatywnych, chroniących kapitał, poprzez zrównoważone aż do agresywnych, z wysoką ekspozycją na rynki akcji.
Od 2 mln złotychDoradztwo indywidualne: możliwość stworzenia portfela „na miarę”, dostosowanego do indywidualnych potrzeb i preferencji.

Przebieg inwestycji:

W ramach doradztwa inwestycyjnego Klienci otrzymują systematyczne i profesjonalne analizy i rekomendacje ekspertów zarówno na etapie wyboru strategii i budowy portfela, jak również służące regularnym przeglądom w trakcie całego okresu inwestycji.

W oparciu o:

  • analizy ekspertów,
  • mając do dyspozycji wsparcie doradców inwestycyjnych,
  • znając rekomendowaną strukturę portfela,

Klienci samodzielnie podejmują decyzje i składają zlecenia, zachowując swobodę dysponowania własnym majątkiem oraz pełną kontrolę nad decyzjami inwestycyjnymi.