Informacje o Domu Maklerskim

Akcjonariat

LpNazwisko i imię albo firma (nazwa) akcjonariuszarazem akcjiudział w kapitaleliczba głosówudział w głosach
1EQUES INVESTMENT TFI S.A.1 105 700100,00%1 790 700100,00%
suma:1 105 700100,00%1 790 700100,00%
aktualizacja 20 października 2020 roku