Relacje inwestorskie

Akcjonariat

LpNazwisko i imię albo firma (nazwa) akcjonariuszarazem akcjiudział w kapitaleliczba głosówudział w głosach
1EQUES INVESTMENT TFI S.A.1 005 700 100,00%1 690 700100,00%
suma:1 005 700100,00%1 690 700100,00%
aktualizacja 22 lipca 2020 roku