Relacje inwestorskie

Dokumenty informacyjne

Dokument Informacyjny – EFIX Dom Maklerski S.A.
sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii F do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
POBIERZ
Dokument Informacyjny – EFIX Dom Maklerski S.A.
sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii D i akcji serii E do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
POBIERZ
Dokument Informacyjny – EFIX Dom Maklerski S.A.
sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii G do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
POBIERZ