Informacje o Domu Maklerskim

Raporty bieżące

2020

EBI

Raport bieżący EBI 24/2020
Treść uchwał podjętych przez NWZ Spółki 7 października 2020 roku
POBIERZ
Raport bieżący EBI 23/2020
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki CERES Domu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna
POBIERZ
Raport bieżący EBI 22/2020 korekta
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 13 sierpnia 2020 r.
POBIERZ
Raport bieżący EBI 20/2020
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 13 sierpnia 2020 r.
POBIERZ
Raport bieżący EBI 19/2020
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 13 sierpnia 2020 r.
POBIERZ
Raport bieżący EBI 18/2020
Wygaśnięcie umowy z autoryzowanym doradcą CERES Domu Inwestycyjnego S.A.
POBIERZ
Raport bieżący EBI 17/2020
Objęcie akcji w ramach zarejestrowanego kapitału warunkowego CERES Dom Inwestycyjny S.A.
POBIERZ
Raport bieżący EBI 14/2020
Rejestracja zmiany Statutu Spółki Efix Dom Maklerski Spółka Akcyjna
POBIERZ
Raport bieżący EBI 13/2020
Transakcje na akcjach dokonane przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze Efix Dom Maklerski Spółka Akcyjna
POBIERZ
Raport bieżący EBI 12/2020
Zmiana terminów przekazywania raportów okresowych
POBIERZ
Raport bieżący EBI 11/2020
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki Efix Dom Maklerski Spółka Akcyjna
POBIERZ
Raport bieżący EBI 10/2020
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 23 kwietnia 2020 r. Efix Dom Maklerski Spółka Akcyjna
POBIERZ
Raport bieżący EBI 9/2020
Informacja ws. kandydatów do Rady Nadzorczej Efix Dom Maklerski Spółka Akcyjna
POBIERZ
Raport bieżący EBI 8/2020
Ogłoszenie o uzupełnieniu porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Efix Dom Maklerski Spółka Akcyjna
POBIERZ
Raport bieżący EBI 7/2020
Otrzymanie żądania w trybie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych Efix Dom Maklerski Spółka Akcyjna
POBIERZ
Raport bieżący EBI 6/2020
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 23 kwietnia 2020 r. Efix Dom Maklerski Spółka Akcyjna
POBIERZ
Raport bieżący EBI 5/2020
Rezygnacja Prezesa i Członka Zarządu Efix Dom Maklerski Spółka Akcyjna
POBIERZ
Raport bieżący EBI 4/2020
Powołanie nowych Członków Zarządu Efix Dom Maklerski Spółka Akcyjna
POBIERZ
Raport bieżący EBI 1/2020
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku Efix Dom Maklerski Spółka Akcyjna
POBIERZ

ESPI – RB_ASO

Raport bieżący RB_ASO 22/2020
Uchwała GPW w sprawie wycofania z obrotu akcji Emitenta oraz złożenie wniosku w sprawie wycofania akcji Spółki z depozytu prowadzonego przez KDPW
POBIERZ
Raport bieżący RB_ASO 21/2020
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ Spółki
POBIERZ
Raport bieżący RB_ASO 20/2020
Objęcie akcji imiennych zwykłych serii L
POBIERZ
Raport bieżący RB_ASO 19/2020
Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
POBIERZ
Raport bieżący RB_ASO 18/2020
Złożenie wniosku w sprawie wycofania akcji Spółki z Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku New Connect prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
POBIERZ
Raport bieżący RB_ASO 17/2020
Powzięcie informacji w przedmiocie udzielenia przez KNF zezwolenia na wycofanie akcji z obrotu w alternatywnym systemie obrotu
POBIERZ
Raport bieżący RB_ASO 16/2020
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 13 sierpnia 2020 r.
POBIERZ
Raport bieżący RB_ASO 15/2020
Złożenie wniosku do KNF o wycofanie akcji Spółki z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu
POBIERZ
Raport bieżący RB_ASO 14/2020
Rozliczenie przymusowego wykupu
POBIERZ
Raport bieżący RB_ASO 13/2020
Rejestracja zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki
POBIERZ
Raport bieżący RB_ASO 12/2020
Zawarcie istotnej umowy
POBIERZ
Raport bieżący RB_ASO 11/2020
Przyjęcie oferty objęcia warrantów subskrypcyjnych
POBIERZ
Raport bieżący RB_ASO 10/2020
Skierowanie oferty objęcia warrantów subskrypcyjnych
POBIERZ
Raport bieżący RB_ASO 9/2020
Podjęcie decyzji o skierowaniu oferty objęcia warrantów subskrypcyjnych
POBIERZ
Raport bieżący RB_ASO 8/2020
Porozumienie o rozwiązaniu istotnej umowy
POBIERZ
Raport bieżący RB_ASO 7/2020
Zmiana strategii spółki
POBIERZ
Raport bieżący RB_ASO 6/2020
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 23 kwietnia 2020 r.
POBIERZ
Raport bieżący RB_ASO 5/2020
Zawarcie istotnej umowy EFIX DM
POBIERZ
Raport bieżący RB_ASO 4/2020
Uzupełnienie raportu RB-W_ASO 2/2020 z dnia 20-03-2020 EFIX DM
POBIERZ
Raport bieżący RB_ASO 3/2020
Zbycie udziałów w spółce zależnej EFIX DM
POBIERZ
Raport bieżący RB_ASO 2/2020
Otrzymanie zawiadomienia o powstaniu stosunku dominacji EFIX DM
POBIERZ
Raport bieżący RB_ASO 1/2020
Umowy przedwstępne sprzedaży akcji Emitenta EFIX DM
POBIERZ

ESPI – RB-W_ASO

Raport bieżący RB-W_ASO 20/2020
Transakcje dokonane przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
POBIERZ
Raport bieżący RB-W_ASO 19/2020
Transakcje dokonane przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
POBIERZ
Raport bieżący RB-W_ASO 18/2020
Zawiadomienie otrzymane na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o ofercie
POBIERZ
Raport bieżący RB-W_ASO 17/2020
Ogłoszenie zamiaru nabycia akcji w drodze przymusowego wykupu
POBIERZ
Raport bieżący RB-W_ASO 16/2020
Transakcje dokonane przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
POBIERZ
Raport bieżący RB-W_ASO 15/2020
Transakcje dokonane przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
POBIERZ
Raport bieżący RB-W_ASO 14/2020
Zawiadomienie otrzymane na podstawie art. 77 ust. 7 Ustawy o ofercie
POBIERZ
Raport bieżący RB-W_ASO 13/2020
Transakcje na akcjach dokonane przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
POBIERZ
Raport bieżący RB-W_ASO 12/2020
Ogłoszenie o uzupełnieniu porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EFIX DM
POBIERZ
Raport bieżący RB-W_ASO 11/2020
Otrzymanie żądania w trybie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych EFIX DM
POBIERZ
Raport bieżący RB-W_ASO 10/2020
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 23 kwietnia 2020 r. EFIX DM
POBIERZ
Raport bieżący RB-W_ASO 9/2020
Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2) Ustawy o ofercie. EFIX DM
POBIERZ
Raport bieżący RB-W_ASO 8/2020
Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EFIX DM
POBIERZ
Raport bieżący RB-W_ASO 7/2020
Uzupełnienie raportu RB-W_ASO 1/2020 z dnia 20-03-2020 EFIX DM
POBIERZ
Raport bieżący RB-W_ASO 6/2020
Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2) Ustawy o ofercie. EFIX DM
POBIERZ
Raport bieżący RB-W_ASO 5/2020
Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2) Ustawy o ofercie. EFIX DM
POBIERZ
Raport bieżący RB-W_ASO 4/2020
Powiadomienie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust.1 rozporządzenia MAR EFIX DM
POBIERZ
Raport bieżący RB-W_ASO 3/2020
Zawiadomienie o transakcjach Pana Tomasza Koreckiego EFIX DM
POBIERZ
Raport bieżący RB-W_ASO 2/2020
Ogłoszenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki EFIX DM
POBIERZ
Raport bieżący RB-W_ASO 1/2020
Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2) Ustawy o ofercie. EFIX DM
POBIERZ

Archiwum