Zarządzanie
Aktywami

Kompleksowa usługa Asset Management obejmująca zarówno stworzenie
optymalnej Strategii inwestycyjnej jak i aktywne zarządzanie Twoim
portfelem przez naszych specjalistów.
Skontaktuj się z nami
header

Nasza strategia

W oparciu o poniższe informacje tworzymy konkretną strategię, zgodną z indywidualnym profilem inwestycyjnym Klienta
1.

Analiza indywidualnych potrzeb i preferencji

2.

Określenie poziomu akceptowanej zmienności inwestycji (profil ryzyka)

3.

Ustalenie celu inwestycyjnego oraz wysokość oczekiwanej stopy zwrotu

Rozpoczęcie inwestycji

Strategie zarządzania aktywami świadczone od 5 mln złotych. Strategie są w pełni spersonalizowane i ustalone wspólnie z Klientem. Oparte są o szerokie spektrum instrumentów finansowych: akcje, obligacje, ETFy, fundusze inwestycyjne.

Przebieg inwestycji

Decyzje inwestycyjne w ramach strategii podejmowane są przez Komitet Inwestycyjny i realizowane przez licencjonowanych Doradców Inwestycyjnych. Otrzymujesz regularne i profesjonalne raporty okresowe przygotowane przez naszych ekspertów z aktualnym składem portfela oraz historią transakcji za dany okres i podsumowaniem stanu inwestycji z wynikami.

Usługę Zarządzania Aktywami świadczymy dla:

osób fizycznych i spółek
polskich i zagranicznych fundacji rodzinnych
profesjonalnych instytucji finansowych

Zaufali nam:

Zagraniczny
inwestor profesjonalny

zarządzający największym państwowym funduszem emerytalnym

Baloise
Vie Luxembourg

Baloise Vie Luxembourg w ramach luksemburskiego ubezpieczenia na życie