Informacje o Domu Maklerskim

Podstawowe informacje

CERES Dom Inwestycyjny Spółka Akcyjna
Nazwa
Polska
Kraj
Warszawa
Siedziba
Pl. Bankowy 1, 00-139 Warszawa
Adres
0000348420
Numer KRS
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS
Oznaczenie Sądu
301346369
REGON
209-000-17-47
NIP
(+48) (22) 390 36 80
Telefon
(+48) (22) 370 29 68
Fax
biuro@ceresdi.pl
E-mail
www.ceresdi.pl
Strona www

Organy spółki

Rada nadzorcza

Tomasz Korab
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Sławomir Maciej Kolarz
Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Łukasz Świątek
Członek Rady Nadzorczej
Robert Wąchała
Członek Rady Nadzorczej

Zarząd

Michał Parkowski
Prezes Zarządu
Marcin Ciesielski
Członek Zarządu

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe za rok 2022 wraz z opinią biegłego rewidenta zostało zamieszczone w KRS.
Nr KRS 0000348420.

Zobacz sprawozdanie

Sprawozdania za lata wcześniejsze znajdują się w Archiwum.

Ujawnienia regulacyjne

Informacje związane ze zrównoważonym rozwojem - CERES Dom Inwestycyjny SA
Polityka informacyjna w zakresie adekwatności kapitałowej w CERES Domu Inwestycyjnym S.A.
Ujawnienia CERES Domu Inwestycyjnego S.A., o których mowa w części szóstej rozporządzenia IFR za rok obrotowy 2022
Ujawnienia CERES Domu Inwestycyjnego S.A., o których mowa w części szóstej rozporządzenia IFR za rok obrotowy 2021
Informacja o powodach nieopracowania i nieopublikowania polityki zaangażowania
Opis Polityki wynagrodzeń

Stosowanie Zasad Ładu Korporacyjnego

Ocena stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego za rok 2022
Struktura organizacyjna

Informacje dla akcjonariuszy

Wezwanie do złożenia dokumentów akcji