RODO

Informujemy, iż CERES Dom Inwestycyjny S.A. powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD).

Inspektor Ochrony Danych: Adrian Gajzler
Kontakt: iod@ceresdi.pl

Dokumentacja dotyczącą przetwarzania danych osobowych
przez CERES Dom Inwestycyjny S.A.:

Ogólne informacje dla użytkownika strony dotyczące przetwarzania danych osobowych
Polityka prywatności wraz z ogólnymi zasadami przetwarzania danych osobowych przez CERES Dom Inwestycyjny S.A.
Ogólna Klauzula Informacyjna - CERES Dom Inwestycyjny S.A.
Klauzula informacyjna - Umowa ramowa z CERES Domem Inwestycyjnym S.A.
Klauzula-informacyjna – Umowa doradztwa z CERES Domem Inwestycyjnym S.A.
Klauzula-informacyjna – Umowa świadczenia usług przez CERES Dom Inwestycyjny S.A.
Klauzula informacyjna – dane osobowe z formularza EQUES Investment TFI S.A.
Klauzula-informacyjna – nagrywanie rozmów w CERES Domu Inwestycyjnym S.A.
Klauzula informacyjna – przetwarzanie danych osobowych w związku z zawartą umową przez CERES Dom Inwestycyjny S.A.
Klauzula informacyjna RODO dla procesu rekrutacji w CERES Domu Inwestycyjnym S.A.